Maj månads tema är ungdomstjänsten. Ungdomsutbytet är dess grundläggande verksamhetsform. Den kompletteras av rotex och rotaractklubbarna. Ungdomsutbytet har hos oss tre produkter: årsutbyte, sommarutbyte och lägerutbyte. Den sistnämnda formen är kanske den minst kända och förtjänar därför lite uppmärksamhet.

De internationella lägren ordnas distriktsvis, i Finland och Estland hålls 3-5 läger varje sommar. Till lägren inbjuds 15-20 unga från i främsta hand Europa genom ett ansökningsförfarande. Till att börja med tillbringar de inkommande deltagarna en vecka med en värdfamilj, och efter det inleds ett veckolångt temaläger. Lägret arrangeras av klubbmedlemmarna själva distriktsvis eller enligt AG-område.

Läger ordnas naturligtvis även i andra länder, så också våra ungdomar har möjlighet att delta i två veckor av lägerverksamhet utomlands. Kostnaden för lägren är i regel ca 150 € + biljetter + försäkring för utbytestiden. För övriga kostnader ansvarar familjerna (familjeveckans inkvartering och mat) och rotarianerna (lägerarrangemangen).

Det bästa med lägren är kanske att varje läger har ett eget tema. Finländska ungdomar som reser utomlands kan vanligtvis välja på temata i anslutning till kultur, idrott, natur eller historia. I Finland sommartid präglas lägren helt naturligt av naturen som tema.

Inkommande sommar ordnas tre läger. D 1390 ordnar ett läger i Lempäälä med temat “Music on the Lakeside”, som en del av det traditionella evenemanget “Sound of Lempäälä”. De 16 deltagarna inkvarteras på badhotell och får dagligen bl.a. musikundervisning av professionella lärare. Det blir en vistelse med ett stort utbud på konserter.

D 1430 ordnar “Lake Saimaa Summer Camp” på badhotellet i Imatra, och lägret har ett mångsidigt utbud av aktiviteter relaterade till natur och motion: utflykter, orientering,, segling, kyrkbåtsrodd och bastubadande vid stranden. Många lokala sponsorer har ställt upp för arrangemanget. Det här lägret visade sig vara så populärt, att arrangören så sent som i vår bestämde sig för att utöka antalet deltagare.

D 1420, Nyland och Estland, ordnar ett läger i Tallin, “Healthy Adventures in Estonia”. Lägret tar emot 20 deltagare, som utöver Tallinn får bekanta sig med Tartu, Pärnu och den lilla ön Kynö. Lägret höjdpunkt är deltagandet i folkmusikfestivalen i Viljandi.

Det är klubbmedlemmarna som med sina omfattande talko-insatser gör att lägren blir lyckade. Arbetet påbörjas redan på hösten före och kulminerar i slutet av följande sommar när lägret hålls. Rotexarna har varit till stor hjälp med lägerarrangemangen. Det tackar vi för redan i förväg. För marknadsföringen av lägren utomlands svarar flerdistriktsmedlemmen Torsti Poutanen.