Ungdomstjänstens mest centrala och mest synliga verksamhetsform är ungdomsutbytet. Under det årslånga utbytet får elever från Finland och utlandet på ett långsiktigt sätt bekanta sig med olika läder kulturer, människor, familjer och skolförhållanden. I sommarutbytet koncentreras detta mångsidiga kulturutbyte i ett paket som motsvarar sommarlovet. Genom lägerutbytet får de unga en möjlighet att delta i internationell lägerverksamhet utomlands under ett par veckor.

Vid sidan av ungdomsutbytet ordnas genom arbetet i Rotex och Rotaract verksamhet som stöder Rotarys principer. I Finland kan varje rotarian främja ungdomstjänsten genom att i sin vänkrets och sina nätverk berätta om ungdomsutbytet. Rent praktiskt kan man också verka som ombudsman för ungdomsutbytet eller ställa upp som värdfamilj för en utbytesstuderande.