Yrkestjänsten är, efter klubbtjänsten, den andra i ordningen av Rotarys fem tjänstegrenar (Avenues of Service). Ända från början har den utgjort Rotarys kärnverksamhet. Berättelsen om Rotary fick sin början 23.2.1905 då Paul Harris kommit samman i centrala Chicago med tre vänner som alla representerade tre olika yrkesgrenar. I och med det grundades den första rotaryklubben. Senare berättade Harris:

– Jag var säker på att det precis som jag fanns andra unga män som behövde vänskap, gemensamma aktiviteter och att utbyta åsikter.

De tre unga männen hade som målsättning att förbättra affärsmoralen i företagsvärlden. Välgörenheten kom med i bilden först senare. Rotarys första tjänsteprojekt var att bygga offentliga toaletter i Chicago. Och idag är vi en stor, global välgörenhetsorganisation.

Alltsedan Rotary grundades har de etiska värdena varit centrala. En tjänande rotarian betonar hur viktiga de etiska värdena är inom yrkeslivet och affärslivet. Hen respekterar alla nyttoyrken och betraktar sitt eget yrkesutövande som ett sätt att tjäna också samhället.

När vi kallas med i Rotary får vi en klassifikation som motsvarar vårt yrke. Den berättar vilket yrkesområde och kunnande vi representerar i klubben. Det är mångfalden av yrken som gör Rotary unikt, ett globalt socialt nätverk för yrkesmänniskor från olika områden. Vi vet att vi på rotarymöten träffar rotarianer från olika yrkesområden redan i den egna klubben, liksom i Finland och var som helst i världen.

Den viktigaste behållningen av klubbmötena är att få höra klubbmedlemmarna berätta om sina egna yrken. Du kan också ansluta dig till de internationella Rotary Fellowships-grupperna för just ditt yrke:
https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships

Yrkestjänsten syns i klubbens och rotarianernas praktiska verksamhet i form av företagsbesöken och föredragen från olika yrkesområden. Nu i coronatider kan yrkestjänsten också innebära att klubben stöder lokala småföretag. Samarbete med ortens företag, företagarorganisationer och sammanslutningar är också vanligt.

Ungdomsarbetet utgör en del av yrkestjänsten. Klubbarna kan ha samarbete eller projekt kopplade till ett yrke med skolorna. En del klubbar ordnat utbildningsblock för unga (RYLA). Unga kan inbjudas till klubbmöten för att höra föredrag som knyter an till visa yrken. Klubben kan också hjälpa till med att erbjuda sommararbete eller praktikplatser där de unga kan bekanta sig med ett företags verksamhet.

Klubbarna uppmärksammar ofta klubbmedlemmarnas prestationer i deras yrkes och liv, men kan också tacka och belöna en person, ett företag eller en organisation som gör ett framstående arbete på orten.

Bilagor:
RI:s yrkestjänstguide VOCATIONAL SERVICE IN ACTION 255-EN-(1017)

Singaporedeklarationen: Rotarymatrikeln, blåa sidorna 2020-2021, sid. 105.
Fem verksamhetsformer: Rotarymatrikeln, blåa sidorna 2020-2021, sid. 106.