Ammattipalvelu on klubitoiminnan jälkeen toinen Rotaryn viidestä toimintamuodoista (Avenues of Service). Se on myös ollut Rotaryn ydintoimintaa alusta saakka.  Rotaryn syntytarina alkoi 23.2.1905 Paul Harrisin  kokoonnuttua Chicagon keskustassa kolmen eri ammatteja edustavien kolmen ystävänsä kanssa, ja silloin myös perustettiin ensimmäinen rotaryklubi.  Myöhemmin Harris kertoi: ”Olin varma , että on olemassa muitakin nuoria miehiä, jotka kaipaavat ystävyyttä, yhteistä toimintaa ja toinen toistensa ajatuksia, niin kuin minä”.  Nuorten miesten tavoitteena oli kaupungin liike-elämän moraalin parantaminen. Hyväntekeminen tuli mukaan myöhemmin. Rotaryn ensimmäinen palveluhanke oli julkisten WC-tilojen rakentaminen Chicagoon. Tänä päivänä olemme suuri globaali palvelujärjestö.

Rotaryn perustamisesta lähtien Rotaryn eettiset arvot ovat olleet keskiössä. Palveleva rotari korostaa eettisten arvojen tärkeyttä kaikissa ammateissa ja liike-elämässä, pitää arvossa kaikkia hyödyllisiä ammatteja ja näkee oman ammattinsa harjoittamisen mahdollisuutena palvella myös yhteiskuntaa.

Liittyessämme rotaryklubiin saamme omaa ammattiamme vastaavan luokitteen.  Se kertoo mitä  ammattialaa ja osaamista edustamme klubissamme. Ammattien kirjon kautta Rotary on ainutlaatuinen, maailmanlaajuinen eri ammatti-ihmisten sosiaalinen verkosto.  Rotarykokouksissahan voit tavata eri ammattialojen rotareita omassa klubissasi,  Suomessa ja ympäri maailman.

Klubikokouksien tärkeää antia on kuulla  klubin jäsenten esityksiä omasta ammatistaan. Voit myös liittyä oman ammattisi maailmanlaajuiseen Rotary Fellowships -ammattiryhmään,
https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships

Ammattipalvelu näkyy klubien ja rotarien käytännön toiminnassa myös yritysvierailuina paikkakunnan yrityksiin, eri ammattialojen klubiesitelminä, korona-aikana myös oman paikkakunnan pienyritysten tukemisena. Yhteistyö paikkakunnan yrityksien, yrittäjäjärjestön ja yhteisöjen on myös tavallista.

Nuorisotyö on osa rotarien ammattipalvelua. Klubeilla voi olla ammatteihin liittyvää yhteistyötä ja projekteja koulujen kanssa, osa klubeista järjestää nuorten koulutustapahtumia (RYLA). Nuoria saatetaan  kutsua klubikokouksiin kuulemaan eri ammatteihin liittyviä esityksiä tai heille voidaan tarjota kesätyö- tai harjoittelupaikkoja ja tutustumisia yritysten toimintaan.

Klubit usein huomioivat klubin jäsenten saavutukset ammatissaan ja elämässään, mutta voivat myös kiittää ja palkita paikkakunnalla erinomaista työtä tekevän henkilön, yrityksen tai yhteisön.

Liiteaineistoa:
RI:n ammattipalveluopas VOCATIONAL SERVICE IN ACTION 255-EN-(1017)

Singaporen julistus: Rotarymatrikkelin siniset sivut 2020-2021, sivu 44
Viisi toimintamuotoa: Rotarymatrikkelin siniset sivut 2020-2021, sivu 45