Multidistriktet för Finlands ungdomsutbyte följer med hur Covid19-pandemin inverkar på hälsotillståndet både i Finland och på andra håll i världen. Vi fattar beslut om att återuppta utbytet när vi är övertygade om att det är tryggt.
Rotary International har rekommenderat att inget utbyte skulle genomföras före den 30.6.2021. Sin nästa rekommendation kommer RI att ge i mars-april.
Ifall vaccineringarna inte genomförs per slutet av juni är det möjligt att utbytet inleds först senare på hösten eller först i januari 2022. Utbytesperioderna skulle i så fall bli kortare.

Vi har tagit emot 119 ansökningar till årsutbyte och av dem är ungefär hälften ansökningar som flyttats över från föregående år och hälften nya sökande. Vi har fått 32 ansökningar till sommarutbyte, de flesta är nya ansökningar.

Hittills har vi fått 127 utbytesplatser i destinationsländerna. Det förutsätter att coronaläget gör det möjligt att genomföra utbytet på ett tryggt sätt.
Australien och Nya Zeeland tar inte emot utbyteselever detta år, så de som sökt till dessa två länder kommer att erbjudas andra alternativ. Japan och Taiwan har meddelat att de inleder utbytet bara pandemin inte förvärras. Men varken från Nord- eller Sydamerika har vi ännu fått några bekräftelser.
I Europa kommer det att erbjudas klart fler platser än tidigare, så vi ber er sökande att fundera på ett utbyte i Europa!
Destinationsländerna för er som redan blivit godkända för utbyte kan ändra, på grund av coronaläget. De slutliga valen an vi göra först i mars, och det här gäller särskilt Nordamerika.

Multidistriktet håller sitt nästa möte den 1.3.2021. Då gör vi en ny lägesbedömning och håller er sökande underrättade om hur läget utvecklar sig.

Utbildningen distriktsvis för er som godkänts för utbyte och era målsmän ordnas i mars, och en landsomfattande utbildning som är gemensam för alla den 24.4.2021. På grund av mötesrestriktionerna måste utbildningarna ordnas online. Instruktioner och datum kommer i början av mars.

För att säkra tryggheten förutsätter Rotaryorganisationen att utbyteseleverna, värdfamiljerna och klubbens utbytesteam har fått coronavaccin innan utbytet sätter igång. Om vaccineringen inte hinner göras i Finland före avresan, bör eleven förbinda sig att ta vaccin på destinationsorten så snart detta är möjligt.

Vi sköter om oss och på så sätt också varandra!

Antti Salminen
Chairman
Finnish-Estonian Multidistrict (1385-1430)
Tampereentie 84, 66400 Laihia, Finland
Tel +358 400 476600
E-mail: chair[at]rye.fi