Flerdistriktet för ungdomsutbytet möttes den 1.3.2021 oh då gick vi igenom den information vi fått av våra korrespondenter om hur COVID-pandemin påverkar våra utbytesprogram.

Rotary International ger sin följande rekommendation om hur man borde ordna utbytet vid nästa möte den 19.3.2021. Efter det mötet kan varje land göra sina egna beslut om att eventuellt påbörja utbytet eller skjuta upp det till hösten eller t.o.m. till nyår. Vårt flerdistrikt håller sitt möte den 22.3.2021 och där hoppas vi kunna fatta ett slutgiltigt beslut om frågor kring utbytet. Vi kommer att meddela om besluten omedelbart.

Destinationerna för dem som antogs till utbyte ifjol kan ändras p.g.a. coronaläget. Slutgiltiga beslut kan fattas först när vi fått bekräftelse om tidtabellerna i våra mottagarländer.

Utbildningen distriktsvis för er som antagits och era målsmän ordnas efter att vi fått bekräftelse om när utbytet inleds. Den nationella utbildningen som är gemensam för alla ordnas, med det vi vet idag, lördagen den 24.04.2021. På grund av mötesrestriktionerna måste utbildningarna ordnas online. Instruktioner och datum kommer under mars månad.

För att säkra tryggheten förutsätter Rotaryorganisationen att utbyteseleverna, värdfamiljerna och klubbens utbytesteam har fått coronavaccin innan utbytet sätter igång. Om vaccineringen inte hinner göras i Finland före avresan, bör eleven förbinda sig att ta vaccin på destinationsorten så snart detta är möjligt.

Vi sköter om oss och på så sätt också varandra!

Antti Salminen
Chairman
Finnish-Estonian Multidistrict (1385-1430)
Tel +358 400 476600
E-mail: chair(at)rye.fi