Februari månads tema är fredsarbetet, vars betydelse och nödvändighet inte minskar. Det visar de många missförhållanden och konflikter som i värsta fall leder till krigshandlingar, förföljelse och flyktingrörelser.

Vi rotarianer är aktivt med i fredsarbetet och det är ett av organisationens spetstemata. Vi stöder fredsbyggande i samhällen som drivits i konflikt. Vi utbildar beslutsfattare till att förhindra och medla i konflikter, och till att bistå flyktingar.

Vi finansierar magisterprogram med fokus på internationellt fredsarbete och konfliktlösning vid fem universitet: till dessa program antas årligen 50 studerande. Dessutom stöder vi vid två universitet fortbildningsprogram för personer som redan tidigare varit engagerade i fredsarbetet.

I klubbarna kan detta tema lyftas fram exempelvis med hjälp av föreläsare. I februari är det också skäl att minnas rotaryorganisationens årsdag: det var den 23.2.1905 som Paul Harris kallade ihop bekanta affärsmän till ett möte.

Europas första rotaryklubb grundades i London år 1911 och i Finland har organisationen verkat sedan 1926.

Till Estland kom rotaryrörelsen 1930 och sedan år 2000 hör alla de estniska klubbarna till distrikt 1420 i Finland.

Mera om detta på: https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships