Helmikuun teemana on rauhantyö, jonka merkitys ja tarve eivät vähene. Sen osoittavat lukuisat ristiriidat ja konfliktit, jotka pahimmillaan johtavat sotatoimiin, vainoihin ja pakolaisuuteen.

Me rotarit olemme aktiivisesti mukana rauhantyössä, joka on yksi järjestön kärkiteemoista. Tuemme rauhanrakentamista ristiriitoihin ajautuneissa yhteisöissä. Koulutamme päättäjiä estämään ja sovittelemaan konflikteja sekä auttamaan pakolaisia.

Rahoitamme viidessä yliopistossa kansainvälistä rauhan edistämisen ja konfliktien ratkaisun maisteriohjelmaa, johon otetaan 50 uutta opiskelijaa vuosittain. Lisäksi toteutamme kahdessa yliopistossa täydennyskoulutusohjelmaa rauhantyössä jo pitempään toimineille.

Klubeissa teeman voi nostaa esille esimerkiksi luennoitsijoiden kautta. Helmikuussa on hyvä huomioida myös rotaryjärjestön vuosipäivä, sillä 23.2.1905 Rotaryn perustaja Paul Harris kutsui chicagolaisia liikemiehiä kokoukseen.

Euroopan ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Lontooseen 1911 ja Suomessa järjestö on toiminut vuodesta 1926.

Viroon Rotary rantautui 1930 ja vuodesta 2000 kaikki maan rotaryklubit ovat kuuluneet Suomen rotarypiiriin 1420.

Aiheesta lisää: https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships