Tyvärr är fredsforskning och förebyggande av konflikter också idag högst aktuellt, både i Finland och i omvärlden. Det program för fredsforskning och förebyggande av konflikter som startades av Rotary International har nu fungerat sedan 2002. Sammanlagt har över 1.300 experter från ca. 115 länder deltagit och specialiserat sig på fredsforskning, endera inom ramen för det 2-åriga magisterprogrammet eller det 1-åriga fördjupade programmet. Utbildningsprogrammen erbjuds på olika platser i världen, på något av de sex Rotary Peace Centers som skapats vid olika universitet. Det universitetet som är närmast oss finns i Sverige.

Många av deltagarna i utbildningsprogrammen i fredsforskning och förebyggande av konflikter fungerar idag exempelvis inom administrationen i sina egna länder, liksom inom försvar, undervisning och lagstiftning och inom internationella organisationer som FN och världsbanken.