Rauhantutkimus ja konfliktien ehkäisy on tälläkin hetkellä, valitettavasti, mitä ajankohtaisin asia sekä meillä Suomessa että kautta maailman. Kansainvälinen Rotary-järjestön perustama rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyn ohjelma on toiminut vuodesta 2002 lähtien. Yli 1.300 rauhantutkimukseen erikoistunutta asiantuntijaa noin 115 eri maasta on jo osallistunut alan 2-vuotiseen maisteriohjelmaan tai 1-vuotiseen erikoistumisohjelmaan. Koulutusohjelmat ovat tarjolla eri puolilla maailmaa kuudessa Rotary Peace Center -keskuksessa. Keskukset toimivat yliopistojen yhteydessä. Lähin näistä yliopistoista sijaitsee Ruotsissa.

Monet Rotaryn rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyn koulutusohjelmaan osallistuneet toimivat esimerkiksi omien maidensa hallinnossa, puolustusvoimissa, opetuksen, lainsäädännön ja kansainvälisten organisaatioiden kuten YK:n ja Maailmanpankin palveluksessa.