Ett tryggt land har resurser att hjälpa andra

Som en relativt färsk rotarian har jag glatt mig åt att få var med i en internationell organisation. Äldre ”kollegor har berättat hur fint det är att tack vare Rotary kunna bekanta sig med nya, fantastiska människor när man reser utomlands. Det tänker jag prova på genast det igen är möjligt att resa!

En internationell organisation är en utmärkt referenspunkt när det gäller att bedöma läget i det egna landet. Globalt sett finns det över 400 miljoner mänskor som inte har råd ens med grundläggande hälsovård. Här i Finland, däremot, har vi hälsovårdssystem som hör till de bästa i världen. Också när nånting går på tok har det visat sig att vi har en förbluffande stark grundtrygghet.

Alla som utöver någon form av hälso- eller sjukvård i Finland måste ha sina patientförsäkringar i kraft. Om det sker ett misstag inom vården har finländaren i många fall rätt till ersättningar enligt lag och i stöd av försäkringar.

Patientförsäkringscentralen betalar årligen ut ca. 40 miljoner euro i ersättningar. Årligen kommer drygt 9 000 ersättningskrav in. I många andra länder lämnas den som åsamkats skadan att klara sig på egen hand, och få har resurser att kräva sin rätt via rättsprocesser. Hos oss behandlas ett potentiellt patientskadeärende kostnadsfritt.

Patientförsäkringscentralen utreder bl.a. arbetsolyckor och arbetar med många metoder för att förebygga dem.  Alla arbetsgivare är skyldiga att ha en försäkring i fall av olyckor och yrkesrelaterade skador. Just nu är coronapandemin aktuell. I Finland har hittills behandlats 138 utlåtanden om eventuell exponering för coronaviruset. Av dessa ansågs 110 vara en yrkesrelaterad sjukdom som därmed berättigar till ersättning. De flesta av arbetstagarna som får ersättningen är sjukskötare och närvårdare.

Hälsan är en grundförutsättning för ett gott liv. Därför är det fantastiskt att vi bor i ett land som Finland. Vi har resurser och vi har viljan att hjälpa via stora och små hälsovårdsprojekt. Satsa, och delta med iver!