Världen är full av det lidande som förorsakas av sjukdomar. God hälsovård är ett privilegium för de rikare länderna, men ca. 400 miljoner människor har inte samma möjlighet att njuta av den förmånen. Sjukdomar försätter människor som redan är i en utsatt situation i en ännu svårare situation, med armod, fattigdom och förtvivlan.

Ett av Rotarys sex tyngdpunktsområden är bekämpning av sjukdomar och vår kamp mot polio är ett gott exempel på detta. Sedan 1985 har Rotary använt 1,8 miljarder dollars på att vaccinera 2,5 miljarder barn i 122 länder. Satsningen har gett resultat, för vi har minskat sjukdomens förekomst med 99,9 procent. Vårt arbete för att utrota polio fortsätter tills sjukdomen är utrotad såsom en gång smittkopporna. Rotarianerna arbetar också för att bekämpa sjukdomar som malaria, HIV/AIDS, MS, Alzheimers sjukdom, dengue-feber och diabetes. Vi förverkligar både stora och små hälsovårdsprojekt. Vi uppför tillfälliga kliniker och blodgivningsstationer. Eftersom förebyggande arbete är viktigt, erbjuder vi också utbildning för samhällen som är i en utsatt position. Vi bygger och förbättrar infrastrukturen, så att läkare, patienter och myndigheter ska kunna arbeta tillsammans.

Finländska rotarianer har sedan 2002 upprätthållit Läkarbanken (RDBF) för frivilliga professionella inom hälsovården. Den verkar i sydvästra Tanzania, på sjukhuset i Ilembula och på rehabiliteringscentret för handikappade i Inuka. Där jobbar våra utsända finländska läkare och sjukvårdare som mentorer för de lokala professionella under intensiva perioder. Vårt fokus ligger på barns och mödrars hälsa och arbete med handikappade. Verksamheten finansieras med hjälp av medel som Finlands Rotary samlar in och med utrikesministeriets stöd till utvecklingsprojekt.

Det arbete som Rotary gör erbjuder oss alla en möjlighet att hjälpa dem som är i en mera utsatt situation än den vi är i, och samtidigt glädja dem.