Internationellt projekt ”föräldrarna aktivt med” eller Vanhemmat Vahvasti Mukana (VVM)

Med hjälp av Global Grants från Rotary Foundation kan vi förverkliga omfattande internationella projekt med bestående, långsiktiga effekter och också stärka kunnande och resurser på lokalplanet.

Lieto Vanhalinna Rotaryklubb i Lundo har dragit nytta av Foundations resurser för att kunna stödja barn och föräldrar genom att förverkliga skolningsprojektet Vanhemmat Vahvasti Mukana (=VVM) eller ”föräldrarna aktivt med”. Det sker i samarbete med Keskola, Åbo universitetssjukhus. Keskola är vårdenheten för prematurer, där föräldrarna aktivt deltar i den dagliga skötseln av de små.

I denna VVM-modell sover den lilla på förälderns, faderns eller moderns bröst, och där görs också skötselåtgärderna. Föräldrarna står inte längre utanför vårdenheten, utan fungerar som en viktig del av denna och registrerar hur prematurernas mår och rapporterat sina iakttagelser till de sakkunniga, skötarna och läkarna. Denna vårdmodell stöder prematurernas utveckling, förbättrar familjens möjligheter att klara sig och förbättrar dessutom arbetsmoralen och kunnandet hos personalen på enheten som sköter dem.

Också RC Riga i Lettland och motsvarande enhet på Rigas centralsjukhus hade uttryckt intresse för ett samarbete inom ramen för ett Global Grant, och där inleddes skolningsprogrammet i februari 2019. Projektet fortgår till början av 2021.

Med i projektet är Rotarys distrikt 1410, 2410, 2340 och 1390, plus RC Lieto Vanhalinna i Lundo och RC Riga.

Tack vare ett Global Grant kunde rotaryklubben i Lundo exportera kunskapen om en ny vårdform till utlandet. Detta internationella projekt kunde innebära en ny öppning, en finländsk exportprodukt, vars verksamhetsmodell kunde nyttjas och tas i bruk av rotaryklubbar i olika länder.

Mera om Rotarys globala stipendieprojekt på
https://www.rotary.org/en/top-global-grant-projects