Styrelsen för Rotary International beslöt den 19.3.2021 att flytta alla utbytesformer så att de börjar först efter den 30.06.2022. Pandemin har dämpats långsammare än väntat och den otillräckliga tillgången på vaccin på olika håll i världen hindrar oss från att ordna utbytet på ett tryggt sätt. Enligt Rotarys principer måste utbytet kunna ordnas på likartade grunder världen över.
I nuläget är detta inte möjligt och därför är det rättvist mot alla att senarelägga utbytet.

Vi håller alla era ansökningar i kraft och vi hoppas att så många som möjligt av er kan ge er iväg på utbyte sommaren 2022. Om du trots allt vill dra tillbaka din ansökan och inte åka ut sommaren 2022 är det naturligtvis möjligt att göra så. Vi ber om ditt beslut per den 30.06.2021. I så fall returnerar vi administrationsavgiften i sin helhet.

Flerdistriktets ekonomi ställs inför utmaningar när administrationsavgifterna ska återbetalas, men vi betraktar återbetalningen som en etisk fråga.

I september i år öppnas ansökan på normalt sätt till alla utbytesformer, men för sommar- och lägerutbytet innebär det start i juli 2022. Ettårsutbytet inleds på normalt sätt i augusti-september 2022.
I juli-augusti kommer vi som vanligt att ordna 4-5 läger för utländska elever på lägerutbyte.

Det här ska klubbarna göra nu

  • Besluta om att skicka ut åtminstone en utbyteselev sommaren 2022 eller rentav två, eftersom de tidigare ansökningarna är i kraft
  • Informera i skolorna om ungdomsutbytet tillsammans med tidigare utbyteselever och också föra fram sommar- och lägerutbytet som ett bra alternativ
  • Reservera medel i budgeten för kostnaderna för IB-eleverna (inkommande)
  • Söka värdfamiljer för de inkommande eleverna
  • Skicka sitt ungdomsutbytesteam på skolning hösten 2021, för att försäkra er om att klubbens certifiering är i skick

Flerdistriktet arbetar också om det inte finns utbyte!

Flerdistriktet har flera utvecklingsprojekt på gång som innebär att
–  köra in det nya systemet för elevadministration (YEAH) och utbilda användarna
–  förnya sina hemsidor enligt FRS:s nya sidmallar
–  planera marknadsföringen – speciellt för att passa in med sociala medier. En video med berättelser av elever som varit på utbyte är under produktion. Den ska klubbarna kunna använda i skolorna för att presentera verksamheten. Videon innehåller också berättelser från värdfamiljer som berättar hur det är att fungera som värdfamilj för en utbyteselev.
– utbildningsmaterialet uppdateras och förenhetligas för hela Finland
– flerdistriktets instruktioner för verksamheten uppdateras

Korrespondentern
– håller fortsatt kontakt med alla samarbetspartners på olika håll i världen.
– förhandlar om en tillfällig höjning av åldersgränserna, så att också unga som passerat åldersgränsen p.g.a. coronan kan åka ut. Målet är att säkra så många utbytesplatser som möjligt under 2022­-2023.

Flerdistriktet är också med om att ordna utbildningarna för ungdomsutbytesombuden (NVA) i distrikten på hösten och utbildningen distriktsvis för OB-eleverna (avresande) i februari-mars 2022.

Flerdistriktet ordnar den 28.4.2021 kl. 18.00-19.00 ett webbinar. Där berättar både finländska och utländska unga live om sitt utbytesår och hur det har påverkat deras liv och yrkesval. Vid webbinariet berättar också två klubbar och två värdfamiljer om sina erfarenheter av utbytesverksamheten.

Uppgiften för oss alla är nu att hålla fram ungdomsutbytet i så många olika sammanhang som möjligt så att vi får igång utbytesverksamheten med full fart på tryggast möjliga sätt genast pandemin har dämpats.

Antti Salminen
ordförande