Coronapandemin härjar fortsättningsvis överallt i världen. Vaccinationerna har dock gått framåt i ganska rask takt, men det finns stora skillnader länderna emellan. Nya varianter av viruset har förorsakat oro över hur sjukdomen ska kunna bekämpas – å andra sidan utvecklas också vaccinen hela tiden. Vi lever i den tron, att alla former av utbyte ska kunna påbörjas sommaren 2022.

Rotary International fattade i mars beslutet om att allt utbyte skulle pausas så att de inleds först efter den 01.07.2022. På grund av detta beslut har ca. 60 sökanden dragit tillbaka sin ansökan. Av dessa hade 46 sökt redan till föregående period (2020-2021). I vår databas finns idag sammanlagt 56 godkända utbyteselever, de flesta till årsutbyte, men också några till sommar- och lägerutbyte. De reser ut sommaren 2022.

I september öppnas på vanligt sätt ansökningen till alla utbytesformer. Också de som sökte ifjol behöver göra en ny ansökan, efter som alla betyg, intyg och underskrifter bör vara nya: från skolan, läkaren och tandläkaren. Också klubbarna bör underteckna sina förbindelser på nytt.

Våra korrespondenter håller kontakt med alla våra samarbetspartners runtom i världen och förhandlar om att åldersgränserna tillfälligt skulle höjas. Det skulle göra det möjligt att sända ut också de ungdomar, vars utbyte har försenats p.g.a. coronan. Vår målsättning är att säkra så många utbytesplatser som möjligt för perioden 2022-2023.

Detta bör klubbarna göra nu

  • Informera om utbytet i skolorna tillsammans med elever som varit på utbyte,och föra fram också sommar- och lägerutbytet som ett lockande alternativ.
  • Reservera medel i budgeten för IB-elever som kommer 2022-23.
  • Söka värdfamiljer för eleverna.
  • Skicka medlemmarna i ungdomsutbytesteamet på skolning hösten 2021, med tanke på att hålla certifieringen i kraft.

Trots att vi inte haft utbyteselever, har Multidistriktet genomfört flera nya utvecklingsprojekt:

  • Det nya systemet för administration av eleverna (YEAH) har körts in och användarna har skolats och skolningen fortsätter på distriktsnivå. I september ordnas också ett nationellt webbinarium om detta.
  • Hemsidorna har förnyats och sidbottnen utgörs av FRS:s nya hemsidor. Adressen är fortsättningsvis rye.fi.
  • På hemsidorna finns nu videon där elever berättar om sina erfarenheter av utbytet. Klubbarna kan använda dessa videon när de berättar om ungdomsutbytet. I en video berättar en värdfamij om sina erfarenheter.
  • Utbildningsmaterialet har uppdaterats och är nu enhetligt för hela Finland.
  • Instruktionerna för Multidistriktet är under uppdatering.

Multidistriktet hjälper till med att genomföra distriktens utbildning för ungdomsutbytesombuden denna höst, och OB-skolningen i mars 2022 för elever som reser ut.

Den nationella OB-skolningen för elever som ska resa på års- och sommarutbyte, och för deras föräldrar, ordnas i Lahtis den 7.5.2022.

För oss alla gäller nu att hålla fram ungdomsutbytet i så många sammanhang som möjligt, så att vi genast får i gång utbytet på nytt med full kraft så snart pandemin ebbat ut och det igen är tryggt att resa.

Antti Salminen
Ordförande