Rotary Foundations långvariga och viktiga mål är att utrota polio. Där är vi nu på målrakan. Men ännu behövs vaccinationer och ekonomiskt stöd för att vi slutgiltigt ska lyckas kuva detta virus. Polio är en sjukdom som leder till invaliditet och i värsta fall död, och de som varit allvarligt sjuka, men överlevt, lider av sviterna för resten av sitt liv. Det är främst barn som insjuknar.

Under förra rotaryåret stödde Rotary Foundation arbetet mot polio och projekt i anslutning till förebyggandet och vården av sjukdomar med 729 miljoner USD. Det är den största satsningen som Rotary Foundation gör inom sina tyngdpunktsområden. Rotarianerna stöder barn som insjuknat i polio också genom flera andra projekt, exempelvis genom att skaffa barnen hjälpmedel som underlättar deras möjligheter att röra sig: www.wheelsofhope.net

Rotarianerna stöder också projekt i anslutningen till kampen mot COVID-19, speciellt i Indien, Afrika, och på Filippinerna. Med hjälp av Rotary Foundation har också många andra projekt inom förebyggandet och vården av sjukdomar blivit möjliga, som t.ex. starroperationer i Bangladesh, inom ramen för projektet Rädda ett mänskoliv vaccinerades mindre bemedlade i Thailand och i Indien ordnades blodgivarläger. Indien får också stöd för en central som vaccinerar barn mot COVID-19. I Nigeria ordnades allmänna informationstillfällen om hur man motarbetar coronaviruset och vilka faror sjukdomen innebär.

Här i norra Europa, inom Rysslands och Baltikums rotaryzon, finns 30 projekt klassificerade som förebyggande och vård av sjukdomar registrerade i Rotary Internationals system. De flesta av dem genomförs av rotaryklubbar i Ryssland. Dessutom finns antecknade 12 projekt i anslutning till rent vatten och hygien.

Också i Finland har enskilda rotarianer och klubbar varit aktiva: läkare har varit med och vaccinerat mot COVID-19, rotarianer har varit på plats och lotsat folk till vaccinationspunkterna. Rotarianer har också bistått åldringar under coronakarantänen och sett till att de fått komma ut i friska luften. I Finland har projekten utöver detta riktat in sig på att främja de äldres och de ungas välbefinnande, bl.a. genom att förebygga skolmobbning och hjälpa unga som riskerar att marginaliseras.

I Estland finns fler exempel: s.k. solläger, där barn från mindre bemedlade familjer lär sig hälsosamma vanor, Maarja-byn som stöder unga med speciella behov, ett stödprojekt med Estlands diabetesförbund för barn och unga, skolprojekt som utvecklar motionerandet, och anskaffningen av masker till orten för Ösels första COVID-epidemiutbrott.

Uppskattningsvis var sjätte person i världen har inte råd med hälsovård eller mediciner och uppskattningsvis 100 miljoner mänskor drivs in i fattigdom på grund av sjukdomar. I Finland och Estland har vi en fungerande hälsovård som stöder oss och ett socialskydd som vi gemensamt finansierar med skattemedel. I många fattigare länder måste man själv betala för vården och det blir ofta alltför dyrt i relation till inkomstnivån.

Rotarianernas styrka i de globala projekten ligger i att vi verkar lokalt och känner förhållandena. Hjälpen ges altruistiskt och stödet riktar sig exakt där det behövs. Lokalkännedomen och rotarianernas talkoarbete håller oftast kostnaderna nere. Vår hjälpinsats uppskattas.

Till förebyggande och vård av sjukdomar hör också vatten och sanitet, som ingår i rotarianernas tyngdpunktsområden. Rent vatten och fungerande avloppssystem förebygger sjukdomar och bidrar också till vården.

Så här inverkar din donation:
– 0,55 euro och ett barn kan vaccineras mot polio
– 5 euro kan ge rent vatten vilket motarbetar vattenburna sjukdomar
– 450 euro kan starta en kampanj mot mobbning i skolan och skapa en trygg miljö för barnen

Rotarianerna har bra saker på gång. Delta också du!