Att befrämja grundläggande utbildnings samt läs- och skrivkunnighet tillhör Rotarys tyngdpunktsområden. Målet är att stöda grundskoleutbildning och läskunnighet bland vuxna och barn och därigenom minska könsskillnaderna.

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 konstaterar att vi alla har rätt till utbildning. Det är alltså en mänsklig rättighet. Utbildning, läs- och skrivkunnighet är viktiga för oss alla. För oss i Finland är dessa i toppklass och en självklarhet.

Men inte långt tillbaka i tiden fanns det också i Finland mänskor som inte var läs- eller skrivkunniga. När denna skribent började sin bana som bankman i början av 60-talet, kunde vi få in låntagare som inte kunde läsa eller ens skriva sitt namn – de tecknade ett bomärke. Det var inte ett hinder för att få lån. Vi bevittnade bomärket och beviljade lånet.

Själv fick jag en insikt när jag i början av 90-talet var på besök hos en familj på landet i norra Thailand. Grannfamiljen kom och hälsade på och värdarna presenterade dem. Om den unga flickan sa de att det här är Kanittha – hon förstår inte mycket, och kan varken läsa eller skriva. Flickan satt tyst. När jag efteråt ställde frågor, sa de att Kanittha är duktig på att arbeta, men inte riktigt begriper något om religion eller mycket annat heller. Hon har inte gått i skola, men är annars helt ok. Då förstod jag Kanitthas öde och hur hennes framtid skulle se ut och i och med det också hur viktig utbildning och läs- och skrivkunnighet är för de unga.

Läs- och skrivkunnighet, liksom utbildning överlag, är nyckeln till individens och samhällets utveckling. I Finland är levnadsstandarden, säkerheten och utbildningen bland de bästa i världen. Den höga nivån på vår utbildning är välkänd i världen, och det kan vi alla vara stolta över.

Den 8 september är den internationella dagen för läskunnighet, utlyst av Unesco 1967. Av den vuxna befolkningen i världen finns det ca. 775 miljoner som inte kan läsa eller skriva. Det innebär var femte vuxen. Ca. 60 miljoner barn går över huvud taget inte i skolan. Av de barn som går i skolan deltar inte alla regelbundet, eller avbryter. I elva (11) länder kan över 50 % av den vuxna befolkningen inte läsa eller skriva. Den lägsta läskunnigheten finns regionalt i södra Asien (58%), följt av områdena söder om Sahara i Afrika (60%).

Också vi behöver slå vakt om läskunnigheten och läsandet. Idag saknar var femte person över 15 i Europa den läskunnighet som krävs för att helt och hållet klara sig i dagens samhälle (Lukukeskus – Läscentrum, https://lukukeskus.fi/sv/framsida/). Också i USA finns 44 miljoner som saknar grundläggande läskunnighet. Bland flyktingarna som under senare år anlänt till Finland finns mänskor som inte kan läsa eller skriva. Bland dem finns också människor som kan det arabiska alfabetet, men inte det latinska (västerländska) alfabetet.

Rotary Foundation har stött bl.a. följande projekt för skolgång:

  • öppnandet av flickskolor i Afghanistan
  • rotarianernas Sounds-program för att hjälpa lärare att lära ut läskunnandet i Syd-Afrika, Puerto Rico och USA
  • rent vatten till alla offentliga skolor i Libanon på initiativ av rotarianerna
  • förbättrade möjligheter till livslångt lärande för fattiga och åsidosatta barn i Kenya.

Mera information om Rotarys projekt fås via aktionsgruppen Litrag: https://www.litrag.org/  Du kan också ansluta dig till aktionsgruppen. Se också Facebook https://www.facebook.com/Reading.Rotary/

Från Finland har vi bl.a. gett direkt stöd till byggandet av brunnar och wc-utrymmen vid skolor i Indien, vilket innebär att flickorna kan gå till skolan. Min egen klubb har redan i sex års tid stött skolgången för fattiga flickor i en by på landsbygden i Sri Lanka genom att betala för deras skolmaterial, väskor och de obligatoriska skoluniformerna. Tillsammans med andra rotaryklubbar har vi också levererat begagnade skolmöbler till området kring Pärnu i Estland.

Också ungdomsutbytet utgör en viktig utbildningsform för de unga. Många unga har tack vare språkkunskap och andra erfarenheter under utbytet fått kunskap och insikter för livet.