Världen står inför nya, eller kanske inte så nya, utmaningar. Nu är kunskapen om förändringarna i klimatet och miljön mera kända och samtidigt måste man erkänna fakta: Förändringarna har en radikal inverkan på allas vår framtid, vår hälsa och vår ekonomi. Inte sen, utan snart.

Bland Rotarys principer finns den om sammanslutningarnas och samhällenas positiva utveckling. Var och en kan för egen del sträva efter att i det dagliga livet handla ansvarsfullt när hen gör sina val för egen del eller för sin organisation. Inom Rotary är vi mera tillsammans än ensamma. Yrkesmänniskor som verkar inom olika branscher på sina lokala observationspunkter förverkligar inom sina rotaryklubbar denna utveckling. Det sker praktiskt och på olika nivåer genom serviceprojekt i samarbete med andra lokala aktörer.

Dessutom erbjuder Rotary, nationellt och internationellt, ett brett servicenätverk som byggts upp av sakkunniga. Det gör det möjligt att tillsammans förverkliga mera omfattande projekt, också globalt.

Vid sidan av de globala utmaningarna står också vårt eget välfärdssamhälle inför ett paradigmskifte. Befolkningen åldras och behovet av service ökar, vilket gör att den frivilliga sektorn, den s.k. tredje sektorn, ökar i betydelse. Där är Rotary med.