Rotary International har sex tyngdpunktsområden, och ett av dem är att utveckla samhället och verka för att utveckla ekonomin och möjliggöra livskraft världen över. Detta har från första början varit ett kärnområde för verksamheten.

Rotarys grundare, juristen och affärsmannen Paul Harris, ville lyfta affärsmoralen i sin hemstad Chicago och verka för utbyte av idéer som skulle utveckla gruppen, möjliggöra lärande och stärka vänskapsband. Den 23 februari 1905 bjöd han in tre andra affärsmän i staden för att grunda Rotary. År 1010 utvidgades idén till att omfatta också utvecklandet av det omgivande samhället, något som sedan blev en global ålsättning.

Rotary stöder de fattigaste och minst utvecklade område i världen, så att de ska kunna förbättra sin ekonomi och utveckla sina verksamhetsmöjligheter. Klubbarna kan delta i delta i denna verksamhet genom t.ex. olika serviceprojekt. Rotary verkar på ekonomiskt svaga områden genom att erbjuda bl.a. nätverkande, skolning och finansieringsmodeller för att utveckla jordbruk och företagande och för att starta upp företagsverksamhet.

Vi verkar också i hemlandet och lokalt genom att erbjuda ungdomar skolning i företagsamhet och i olika delområden av arbetslivet. Varje rotarian kan och bör fortsättningsvis verka i Paul Harris och hans affärsvänners anda.