Rotarianernas coronahjälp stöder lokal ekonomi

Ett av Rotarys tyngdpunktsområden är att utveckla samhället och möjliggöra ekonomisk bärkraft, både lokalt och globalt. Detta har redan i 110 år varit ett av Rotarys centrala mål.

Den globala COVID-19-epidemin har på mindre än ett år försatt nästan alla länders ekonomier i gungning på ett oförutsägbart sätt – och gör så fortsättningsvis. De ekonomiska förlusterna drabbar hela samhällen, organisationer och företagare, samt deras anställda. Också medlemmar av vår globala rotaryfamilj har fått känna på hårda tider. Samtidigt är det svårt att få en klar bild av framtiden. Dock finns det hopp och framgångar inom områden där det finns efterfrågan eller där man lyckas hitta ersättande affärsverksamheter i stället för de som gått i stå.

Rotarianer världen över deltar nu på många sätt för att stöda lokala ekonomier. Medel från insamlingarna används till att anskaffa nödvändig utrustning till sjukhus, till inköp av livsmedel och till att säkra nödvändiga tjänster. Rotarianerna har också lärt sig teknik och satt igång med att organisera olika typer av digitala tjänster. Det är en form av hjälp som varit helt nödvändig. Den kunskapen kan också rädda lokala näringar. I bästa fall hjälper den till att utveckla nya typer av affärsverksamhet.

Vi rotarianer kan också i detta läge handla i enlighet med våra värderingar, och tillsammans öppna nya möjligheter både i vårt närområde och längre bort.