Alla rotaryklubbar som tillhör Finlands rotarydistrikt bör uppdatera klubbens medlemsuppgifter i Finlands Rotaryservices medlemsdatabas per den 15.6.2021 med ett godkännande av eller förbud för visning av person- och kontaktuppgifter.

Rotaryklubbarna har den 19.5.2021 fått e-post med instruktioner för hur detta ska gå till.

Mera uppgifter finns på  https://sites.google.com/rotaryfinland.org/service

Vi är beredda på att klubbarna kan behöva handledning och stöd med uppdateringen. Frågor (på finska eller engelska) kan skickas på adressen tietosuoja@rotaryfinland.org