Kaikkien Suomen rotarypiireihin kuuluvien rotaryklubien tulee päivittää Suomen Rotarypalvelun jäsentietojärjestelmään klubinsa jäsentietojen näkyvyyssuostumus tai -kielto 15.6.2021 mennessä.

Rotaryklubeille lähetettiin sähköpostilla tätä koskevat toimintaohjeet 19.5.2021.

Lisätietoa asiasta: https://sites.google.com/rotaryfinland.org/service

Varaudumme siihen, että klubit tarvitsevat ohjausta ja tukea jäsentietojensa päivittämiseen. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen: tietosuoja@rotaryfinland.org