Kõik Soome Rotary piirkondadesse kuuluvad klubid peavad 15. juuniks 2021 ajakohastama oma klubi liikmete info nähtavuse nõusoleku või keelustamise SRP  infosüsteemis.

Rotary klubidele saadeti juhised e-postiga 19. mail 2021.

Lisateavet leiate: https://sites.google.com/rotaryfinland.org/service

Oleme valmis selleks, et klubid vajavad värskendamiseks ka juhiseid ja tuge ning sellekohaseid küsimusi võite saata (soome või inglise keeles): tietosuoja@rotaryfinland.org