Det nya rotarydistriktet 1385 inledde sin verksamhet den 1.7.2020. Det nya distriktet har bildats av distrikten 1380 och 1400 och dess första guvernör är Venanzia Rizzi från Oulu Cityn Rotaryklubb i Uleåborg. Samtidigt öppnade också Distrikt 1385:s nätsidor och de finns i en finsk och en svensk version.

FACEBOOK: @RotaryD1385

Ni tillönskas alla en god början på det nya rotaryåret! 

Med sommarhälsningar Iina Åman
D1385, ordf. för kommunikations- och ICT-komittén