Rotarianerna är världen över med i många projekt som handlar om att bygga sanitetsutrymmen. I Taluka, i Indien, till exempel, gagnar ett projekt 2 500 elever och skolans personal. Ändamålsenliga wc-utrymmen förbättrar hygienen och ger också användaren den nödvändiga integriteten. För oss finländare är detta en självklarhet, men man behöver inte gå långt tillbaka till den tid då skolbarnen också hos oss gick på utedass på andra sidan skolgården.

Tusentals människor dör varje dag i sjukdomar förorsakade av förorenat vatten.

Att hämta vatten och bära hem det tar mycket tid. Oftast är det kvinnor och barn som gör det jobbet.

Att bygga system för uppsamling av regnvatten ger både dricksvatten och möjligheter att ordna bevattning. Det lättar på kvinnornas och barnens stora arbetsbörda och ger dem möjlighet att ägna sin tid åt andra uppgifter.

Förutom projekten i Indien genomförs projekt för vatten, avfallshantering, hygien och utbildning bl.a. i Belize, Guatemala, Honduras och Kenya.

Rent vatten är en värdefull naturresurs. Dessutom är enbart en liten del av planetens vatten drickbart.

Vad kan vi göra? Mycket. Vi kan via Rotary Foundation bygga brunnar, skaffa vattenreningsfilter, ta i bruk regnvattenuppsamling och framför allt, vi kan lära mänskor att själva, där det behövs, göra detta jobb.

Vi har verktygen. Vi har chans att hjälpa. Tillsammans är vi starka.

https://www.rotary.org/en/our-causes/providing-clean-water