Rent vatten och hälsosamma sanitära förhållanden är en mänsklig rättighet och grunden för allt liv. I Rotarys arbete betonas tre frågor under mars månads tema: tillgången till rent vatten, hälsosamma sanitära förhållanden och hygienupplysning.
Inom tillväxtekonomier är dessa tre en viktig grund för mänskornas hälsa och aktiviteter.

I Finland kan vi under temamånaden begrunda användningen av rent vatten utgående från principen om hållbar utveckling. För oss är rent dricks- och hushållsvatten en självklarhet. Så är t.ex. det finländska kranvattnet välkänt världen över för sin kvalitet.