EN GEMENSAM HOBBY FÖRENAR OSS ROTARIANER

Rotary förenar folk i farten – People of Action. Rotarys målsättning är att göra världen till en bättre plats, och de innebär ofta att förändra oss själva och vår omgivning. För aktiva människor är vännerna viktiga. Med dem är det lät att diskutera idéer och också lätt att förverkliga de bästa och mest funktionsdugliga idéerna.

Rotaryklubben Tarto Hansa i Tartu, Estland, vill förändra världen, så att den i morgon är en bättre plats än idag. Därför stöder klubben olika unga förmågor. Den här verksamheten har också skapat många olika vänskapsband. En del av dem som började med att hjälpa till som volontärer vid idrottstävlingar, tränar och tävlar nu tillsammans. Andra blev tvungna att skaffa sig kunnande i kulturmarknadsföring, för att kunna ordna välgörenhetskonserter. De har nu blivit vänner som tillsammans ordnar olika evenemang och tar del av kultur i varandras sällskap.

Samma sak händer på andra håll, i distrikten och internationellt. Rotary förenar.

Rotarianernas speciella kamratskapsgrupper erbjuder spännande möjligheter att gå med i olika hobbyn. Vad är mera internationellt och intressant än en grupp, vars medlemmar från världens alla hörn förenas av en gemensam passion, en hobby som de samlas kring, delar kunskap om och tillsammans njuter av.

https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships

Att delta i en Rotary Fellowships-grupp är ett trevligt sätt att få vänner jorden runt.  Det är också ett sätt att fördjupa sig i sin hobby eller rentav sitt yrke. Som rotarian kan man gå med i en grupp kring vilket ämne som helst som intresserar. Kamratskapsgrupperna täcker ett spektrum från Rotarys historia till yoga. Viktor Hütt, som är medlem i Tallinn Rotaryklubb, berättar att han är intresserad av många ämnen i anslutning till Rotary.  Ett specialintresse är historia. Han har själv ett brett arkiv om Rotarys historia i Estland. Viktor säger: ”Om du vet om dessa grupper, ta och bekanta dig med Rotarys intressanta historia. Den är spännande!”

Om du inte ännu hittat en kamratskapsgrupp som intresserar dig, så kan du som en handlingens mänska själv skapa en.
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_cSG6yQFgv1rdtu5

De vänskapsband som knyts inom Rotary är starka, och Rotarys kamratskapsgrupper hjälper dig att hitta vänner överallt i världen.

Aune Past
Tarto Hansa Rotaryklubb