Rotary vänskapsnätverk är ett nätverk av privata rotarianer eller grupper, som förenar klubbmedlemmar på olika håll i världen kring en gemensam hobby, ett yrke eller annat intresse.

Grupperna som samlas kring olika temata är nu över 60 stycken. Ämnena kan vara t.ex. radioamatörer, fågelskådning, schack, caravanare, matlagning, cykling, esperanto, fiske, golf, tennis, jazz, maraton, fotografering, dykning, skidåkning och segling. Det är också möjligt att bilda nya grupper kring ett tema man väljer, bara man lyckas samla medlemmar från minst tre olika länder. För rotarianerna är vänskapsnätverken ett utmärkt sätt att bredda sitt internationella medvetande och sina rotarykontakter på olika håll i världen.