Temamånadens målsättning är att påminna om högststående, professionella och etiska handlingssätt inom yrkeslivet. Rotaryorganisationens medlemmar representerar var och en sitt yrkesområde som expert. Denna kunskapsbank kan rotarianerna, i enlighet med organisationens allmänna principer, använda sig av för att lösa problem inom yrkeslivet, fritidsaktiviteter och också inom organisationslivet.

Yrkestjänsten, som är den naturligaste av rotarianernas tjänstegrenar, innebär också synlighet. Vi utgör en del av lokalsamhället genom våra handlingar, vi syns genom att skapa nätverk och genom att berätta om rotarianernas verksamhet för bekanta, i vår yrkessituation och för massmedierna.