Tyvärr håller coronan oss fortfarande i ett stadigt grepp. Epidemin backar långsammare än väntat och på många håll i världen är det svårt att få tag på vaccin. Detta gör att utbytesprogrammen inte kan genomföras på ett tryggt sätt. Enligt Rotarys principer bör utbytet kunna ordnas på lika villkor jorden över. I dagsläget är detta inte möjligt, och därför är det rättvist mot alla att senarelägga utbytet.

Styrelsen för Rotary International beslöt vid sitt möte den 19.3.2021 att flytta fram allt utbyte så att det börjar först efter den 30.06.2022.

Ungdomsutbyteskommittén vid Finlands Rotaryservice följer detta beslut från Rotary International om senareläggning.

Vi är medvetna om att detta är en stor besvikelse för er som sökt till utbyte. Vi är också mycket ledsna över situationen. Vi skulle ha velat ordna utbytet. Men vi måste handla efter de rekommendationer vi fått och ta hänsyn till de hälsorisker coronan innebär.

Vi håller alla era ansökningar i kraft och vi hoppas att så många som möjligt av er kan ge er iväg på utbyte sommaren 2022. Vi kommer att förhandla både med Rotary International och våra korrespondenter om att kunna höja åldersgränserna.

Om du trots allt vill dra tillbaka din ansökan och inte åka ut sommaren 2022 är det naturligtvis möjligt att göra så. I så fall returnerar vi administrationsavgiften i sin helhet. Vi ber om ditt beslut per den 30.06.2021.

Vi vet att du ser fram emot denna unika erfarenhet som utbytet ger. Det är stiligt att du haft tålamod att orka under denna långa tid av osäkerhet. Vi önskar fortsatt ork med studierna och att du kan förverkliga din dröm om utbytet också om det blir ett år senare.

Med vänlig hälsning,

Vi på flerdistriktet för ungdomsutbyte

Antti Salminen
Finnish-Estonian Multidistrict (1385-1430)
Tel +358 400 476600
E-mail: chair(at)rye.fi