Mis on. Rotary erialateenistus?

Rotary põhieesmärkide ja ideaalide hulka kuulub kõrgete eetiliste standardite säilitamine ja arendamine oma tegevuses ja iga rotariaani oskuste ja eriala väärtustamine ühiskonna teenimisel.

Kuidas saate rotariaanina neid ideaale realiseerida?
● Rääkige oma elukutsest oma klubis ja tutvuge teiste liikmete ametitega
● Kasutage kogukonna teenimiseks oma oskusi ja teadmisi
● Praktiseerige oma ametit ausalt ja inspireerige teisi seda tegema
● Käituge oma sõnades ja tegudes eetiliselt
● Aidake noortel saavutada oma karjäärieesmärke ning juhendage ja julgustage teisi nende professionaalses arengus.
Nende tegevustega tegeledes äratate erialateenistuse ellu. Erialateenistus on Rotary keskmes ja on selleks aluseks, millelt teenime oma kogukondi üle kogu maailma. 

Erinevad teadmised ja elukutsed
Kaasates erinevate elukutsete ja kogemustega mehi ja naisi, tunnustab Rotary kõigi oskuste ja elukutsete tähtsust. Elujõuline Rotary klubi peegeldab oma kogukonna ettevõtteid, organisatsioone ja elukutseid ning ühendab eri vaatenurki. Teie tööelu, hobid ja erialateenused sobivad kokku teie enda elus. Rotariaanil on kahekordne vastutus: esindada oma teadmisi ja elukutset oma klubis ning näidata Rotary ideaalidest eeskuju oma tegevuses.

Tegutse- Take Action

Liituge Rotarian Action Grupiga ja toetage erialateenistusi üle maailma: https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/rotary-action-groups
● Liituge või alustage Rotary Fellowship grupiga, mis on seotud teie oskuste või hobiga: https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships
● Tulge erialateenistuse vabatahtlikuks ja kasutage oma ametioskusi teiste teenimiseks
● Jagage oma teadmisi oma ringkonna ressursivõrgustiku kaudu
● Osalege professionaalses Rotary sõprusvahetuses
● Koolitage praeguseid ja uusi klubiliikmeid
● Arutage eetilisi küsimusi
● Tunnustage neid, kes teevad head
● Kaasake noori ja korraldage töötubasid või professionaalse arengu seminare

ERIALASED KOOLITUSMEESKONNAD
(Vocational Training Teams = VTT. Varem GSE ehk Group Study Exchange teams)
Kutseõppemeeskond (VTT) pakub erialateenistusele praktilist lähenemist. VTT erialarühm reisib kas selleks, et oma erialaga lähemalt tutvuda või õpetada kohalikke spetsialiste teatud oskuste alal või erialal. VTT aitab luua jätkusuutlikku muutust, tugevdades üksikisikute ja kogukondade teadmisi ja oskusi ning parandades seeläbi nende võimet teenida ühiskonda. Lisaks uue kultuuri kogemisele ja globaalsete sidemete turgutamisele on kutseõppemeeskonnas osalevatel rotariaanidel võimalus palju aega pärast oma reisegi maailma muuta.Meeskonnad on kõlblikud saama Rotary Fondi kaudu stipendiumi, kui nad keskenduvad ühele Rotary kuuest prioriteedist ja järgivad teatud spetsiifilisi suuniseid ulatuse, jätkusuutlikkuse ja mõõdetavuse osas. Rahastatavad rühmad peavad koosnema vähemalt ühest Rotary rühmajuhist, kellel on Rotary üldteadmised, juhtimisoskused, rahvusvaheline kogemus ja asjatundlikkus sihtvaldkonnas; ja gruppi peab kuuluma veel vähemalt kaks osalejat (rotariaan või mitte-rotariaan), kellel on prioriteetses valdkonnas kaheaastane töökogemus. Lugege lisateavet ja vaadake üldistest toetustest rahastatava VTT täpseid juhiseid aadressil https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants

Rotariaanidel on palju võimalusi teenida Rotary ideaale, tuues meie ülemaailmsesse organisatsiooni oma teadmised ja entusiasm.