Finlands Rotaryservices r.f. nya betalningsprocedur

Från och med den 1 november 2019 börjar FRS/Rotarykansliet följa följande procedur när det gäller godkännandet och betalningen av reseräkningar:

1.  Utbetalningen sker en gång per månad
2.  Reseräkningar med bilagor bör tillställas Rotarykansliet månatligen, före den 20 i varje månad
3.  Betalningen erläggs senast på månadens 25 dag mot godkänd reseräkning

Harry Hedman
Generalsekreterare (2018 – 2021)