Krig, konflikter mellan stater och politiska inriktningar, folkvandringar, förföljelse av etniska grupper… Alla dessa temata inverkar på och formar den globala säkerhetspolitiska diskussionen.

Rotary, med sitt internationella verksamhetsfält, är en betydande aktör när det gäller att främja fredsforskningen och förebygga konflikter. Rotarianernas program Rotary Peace Fellowship samlar årligen ett hundratal freds- och konfliktforskare till studier vid de Rotary-studiecentra som grundats i samband med sex universitet på olika håll ivärlden, det närmaste ligger i Sverige.

På klubbnivå kan man lyfta fram temat t.ex. genom att bjuda in intressanta gästföreläsare från detta ämnesområde.