Rotary utbildar och hjälper samfund världen över att stoppa svåra och invalidiserande sjukdomar såsom polio, HIV och malaria. Dessa sjukdomar förorsakar elände, lidande och fattigdom för miljoner människor.

Rotarianerna förverkligar både små och stora hälsovårdsprojekt – exempelvis tillfälliga kliniker och blodgivningsstationer. Förebyggande hälsovård och utbildning är också viktiga punkter i rotarianernas hälsoarbete. Rotarianerna bygger och förbättrar infrastrukturerna så att läkare, patienter och myndigheter i olika länder kan verka mera effektivt tillsammans för att förbättra den globala grundläggande hälsovården.

På lokalplanet kan rotarianerna befrämja hälsoarbetet genom att sköta sin egen hälsa genom motion, lämpliga kostvanor och regelbundna hälsokontroller. Genom att sporra också medmänniskorna till att motionera och upprätthålla en hållbar livsstil kan vi göra insatser på vår hemort, och dessa sparar på sikt resurser inom vården.

Läsa mera