Hur mödrar och barn mår avgör hur vi mår

I ett Teams-möte häromsistens hörde jag en nyhet som rörde mig till tårar: en arbetskamrat i 30-årsåldern fick i höstas sitt första barn. Helt fantastiskt och bäst av allt: hon kunde med tryggt sinne ta sig igenom graviditeten. Den finländska hälsovården gör mycket för att mödrar och barn ska må bra. Det finns regelbundna besök på rådgivningen, träning inför förlossningen och ekologiska moderskapsförpackningar. Och sedan när den tiden kommer, finns det högklassig kommunal eller privat dagvård och mor eller far kan återgå till arbetet.

Vi vet att barn under sitt liv behöver stöd och skötsel anpassat efter deras ålder. Men resurserna är begränsade och när samhället måste prioritera, skulle jag välja att satsa på de första levnadsåren. De första stunderna i livet har en stor betydelse. I ett hem med fysisk och mental trygghet växer barnet till sig och får de färdigheter som behövs i livet för att möta inte bara framgång utan också motgång och bekymmer. Och som vuxen har hen kraft att hjälpa andra.

Enligt en rapport från Unicef som granskat barns välbefinnande finns Finland på femte plats bland de 38 rikaste länderna. Organisationen konstaterar att vi har orsak vara nöjda, men också att vi måste skärpa oss. Majoriteten av barnen i Finland mår bra, men det finns en liten del barn som mår verkligt dåligt. I Finland har vi länge vetat att klyftan mellan de barn som mår bra och de som mår illa är djup.

Också om klyftan mellan finländska barn är djup, är den avgrundsdjup jämfört med barnen i de länder där småbarn drabbas av krig, lider av undernäring, tvingas in i tvångsarbete eller blir offer för våld. Det här är sånt som nyheterna berättar om och det är de här programmen som jag inte riktigt orkar se. Man får ångest.

Men ångesten kan också vändas till en styrka. Vi rotarianer har verktygen och de internationella kanaler som behövs för att få fram hjälpen. Vi kan delta i internationella projekt och använda kreativa sätt att samla pengar för världens viktigaste ändamål. Ett litet barn är beroende av hur mamma mår, fysiskt och mentalt. Och på den kopplingen hänger allas vårt välmående.