I Finland har barn- och mödravården länge varit på en utmärkt nivå. Globalt sett är helhetsläget fortsättningsvis i toppklass.
Vi inom Finlands Rotary har också möjlighet att aktivt verka för att förbättra barn- och mödravården i utvecklingsländerna. På internationell nivå har Rotary-organisationen flera pågående projekt inom det här segmentet.

I hemlandet kan vi alla dagligen bidra till barns och mödrars välbefinnande i vår egen familj och vänkrets. Det handlar ofta om att lyssna, ge tid och stöda i livets växlande skeden.