Suomessa äitien ja lasten terveydenhuolto on ollut pitkään erinomaisella tolalla. Kokonaistilanne on edelleen maailman mittakaavassa huippuluokkaa.
Meillä Suomen rotareilla onkin mahdollisuus toimia aktiivisesti kehittyvien maiden äitien ja lasten hyvinvoinnin parantamiseksi. Kansainvälisesti Rotary-järjestöllä on vireillä lukuisia projekteja tällä saralla.

Kotimaassa voimme jokainen arjessamme edistää äitien ja lasten hyvinvointia omassa perheessämme ja lähipiirissämme. Kyse on pitkälti kuuntelemisesta, ajan ja tuen antamisesta elämän vaihtelevissa tilanteissa.