”Din insats förändrar liv”

Rotary Internationals president för rotaryåret 2021–2022, Shekhar Mehta, uppmanar oss medlemmar att delta ännu flitigare i tjänsteprojekt, eftersom omsorgen om nästan är den bästa livsstrategin. Det förändras andras liv, men också ditt eget liv.

Lyssna på RI:s President-elect Shekhar Mehtas tal när han kungör sitt tema (med text)

Läs mera om Mehtas tankar på