Charity Navigator har redan elva år i sträck gett Rotary stiftelsen fulla fyra stjärnor. Senaste omgång erhöll vi även fullt hundra poäng. Detta är mycket sällsynt. Charity Navigator bedömer välgörenhetsorganisationers verksamhet speciellt med kriterier gällande ekonomi, tillförlitlighet och transparens.

Alltså när vi som rotarianer vill göra världen till ett bättre ställe, har vi redan själva för detta ändamål den bästa samarbetspartnern. När vi gör en donation, kan vi lita på att den med säkerhet går till rätt ändamål. Vi kan genom vår stiftelse delta i någonting som är mera än bara oss själva och som har vittomfattande påverkan. Genom att göra en donation till Rotarystiftelsen bidrar vi till att trygga människors leverne i olika delar av världen vad hälsa, utbildning, ekonomi och fred beträffar. Genom en donation mångdubblas våra krafter och resurser och vi kan vara till nytta på ställen och mål, som annars skulle stå utom vårt räckhåll.

Rotarystiftelsen har under sin över 100-åriga historia använt över 4 miljarder dollar till ändamål som leder till bestående ändringar av livsförhållanden. Med tio euro kan vi vaccinera 60 barn mot polio, och tack vare bl.a. Rotary har sjukdomen snart utrotats ur världen. Med cirka femtio euro kan vi bjuda på rent vatten och avvärja sjukdomar som förorsakas av förorenat vatten. Med cirka femhundra euro kan vi starta en kampanj mot mobbning och erbjuda barnen en tryggare livsmiljö.

Även rätt anspråkslösa bidrag kan leda till stora ändringar i livet