Rotary Foundation använder våra donationer till projekt som syftar till att förbättra mänskors levnadsförhållanden runtom i världen.  The Rotary Foundation är den del av Rotary International som ansvarar för välgörenheten. Rotary Foundation finansierar och använder sin sakkunskap för frågor som är viktiga för oss, t.ex. utrotandet av polio och fredsbefrämjandet. Rotary Foundation beviljar stipendier för hållbara projekt, som att utveckla läskunnigheten och eliminera fattigdom och hungersnöd. Viktigt för projekten är att de har en bestående inverkan på samhället som är föremål för stödet.

Vi fokuserar våra ansträngningar på sju områden, lokalt och globalt.

Dessa är:
– Fredsarbete och konfliktförebyggande arbete
– Förebyggande och behandling av sjukdomar
– Vatten, sanitet och hygien
– Mödrars och barns hälsa
– Grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet
– Samhällets ekonomiska utveckling
– Miljön och omsorgen om denna

Rotary Foundation är känd för sin transparens och dess unika finansieringsmodell garanterar, att våra donationer nyttjas på bästa möjliga sätt. Också du kan donera och via Rotary delta i ett arbete som förändrar liv!

Läs mera på svenska om Rotary Foundation – The Rotary Foundation