Föreställ dig: Du har inte en toalett att gå till. Föreställ dig: Om du har en toalett finns där inget vatten.

För oss finländare är rent vatten en självklarhet – så självklart att det är svårt att föreställa sig vardagen utan. Men alla har inte vatten och därmed möjligheten att upprätthålla hygienen. Tusentals människor världen över dör varje dag av sjukdomar förorsakade av förorenat vatten.

Rotarianerna har dragit sitt strå till stacken för att allt fler ska ha tillgång till rent vatten. Vi har byggt brunnar och vattenledningar och utvecklat infrastruktur för vatten och avlopp.

Rotaryklubbar i Finland har bl.a. deltagit i projekt som gått ut på att bygga sanitetsutrymmen för skolor på den indiska landsorten.

Men inte heller i Finland har vi vatten så vi kan slösa med det. Vattnen i våra närområden mår inte bra: Östersjön måste få olika slag av hjälpinsatser. Skyddet av Östersjön har blivit – och kommer fortsättningsvis att vara – ett av de viktigaste projekten för de finländska klubbarna.

En mångsidig bild av Östersjön fick vi den 23 februari då det första webbinariet kallat Baltic Sea Rotary Action Network ordnades.

Läs mera:
https://www.facebook.com/rotarybalticsea/?ref=page_internal

https://www.rotary.org/en/our-causes/providing-clean-water