PDG, AFD (agronomie- och forstvetenskaper), fil.lic. (biologi) Kauko Salo (Joensuu Eteläinen Rotaryklubi, i Joensuu) valdes till styrelseordförande för Finlands Rotaryservice r.f. för perioden 2021-2022 vid föreningens stadgeenliga årsmöte den 26.10.2020. Kauko Salos ämbetsperiod inleddes den 1.7.2021, vid början av det nya rotaryåret.

Finlands Rotaryservice r.f., styrelsens sammansättning för rotaryåret 1.7.2021 – 30.6.2022

Kauko Salo, ordförande
Kari Nirha, medlem
Eila Parviainen, medlem
Mikko Lindeman, medlem
Raine Nikander, medlem
Teijo Räsänen, medlem.

Som styrelsens sekreterare fungerar PDG Pentti Aspila, vars period som generalsekreterare för Finlands Rotaryservice r.f. inleddes den 1.7.2021.

Styrelsen för Finlands Rotaryservice r.f. utses årligen, medan generalsekreterarens ämbetsperiod är tre år.

 

Kauko Salo, styrelsens ordförande