Rotarianerna betonar höga etiska värderingar i affärs- och yrkeslivet, tillämpar dessa inom alla respekterade yrken och betonar tjänandets princip i sitt yrkesutövande. Det ingår i rotarianens roll att leva sitt eget liv och leda sitt företag enligt Rotarys principer.

Att vara rotarian är at leva efter ett helhetstänkande. Som rotarian ska jag vara ett exempel när det gäller ärlighet i mitt uppträdande och min verksamhet. Jag använder mitt yrkesmässiga kunnande och min förmåga till att tjäna inom Rotary. Jag sköter mina yrkesmässiga ärenden etiskt och jag befrämjar etiska värderingar. Som rotarian försöker jag vara en förebild för andra: jag är ärlig mot andra i allt mitt handlande och jag respekterar dem som medmänniskor. Jag respekterar alla yrken som tjänar samhället. Jag erbjuder andra mina tjänster. Jag gör det möjligt för unga att skapa sig en framtid, jag arbetar för att stödja andras specialbehov och jag förbättrar livskvaliteten på min hemort. Jag respekterar den trygghet som Rotary och mina rotaryvänner erbjuder, men omfattar inte sådant som sår split eller förorsakar konfrontation. Jag ber inte mina rotarianvänner om fördelar eller tjänster som normalt sett inte skulle tillfalla andra affärsbekanta eller kolleger.

Det är skäl att tillämpa Rotarys Fyra-fråge-provet när man funderar på etisk verksamhet inom yrkes- och affärslivet: Är det sant? Är det rättvist mot alla parter? Kommer det att skapa god vilja och bättre vänskapsförhållanden? Kommer det att vara till fördel för alla som det berör?

Numera är det möjligt att ansluta sig till Rotary också som företagsmedlem. I företagen finns kunskap och påverkare från olika yrkesgrupper. Ett företag som medlem berikar Rotary och ger företagets representanter möjlighet att delta i Rotarys verksamhet. Medlemskapet utgör också en kanal för företaget och dess personal att göra gott via Rotary.

Rotary fick sin början genom yrkestjänsten, då Paul Harris och tre andra affärsmän från olika branscher samlades i Chicago den 23 februari 1905. För Paul Harris, som var inflyttad, var  nätverkandet ett utmärkt sätt att bekanta sig med stadens företag och deras yrkesverksamma. Välgörenheten kom med i Rotary från 1917.