Rotarit korostavat korkeita eettisiä arvoja liike- ja ammattielämässä, ottavat huomioon kaikki arvossa pidetyt ammatit ja korostavat palvelun ihannetta ammattien harjoittamisessa. Jäsenen rooliin kuuluu itsensä ja yrityksensä johtaminen Rotaryn periaatteiden mukaisesti.

Rotarius on kokonaisvaltainen tapa elää. Rotarina olen esimerkillisen rehellinen kaikessa käytöksessäni ja toiminnassani. Käytän ammatillista osaamistani ja kykyjäni palvellakseni Rotaryssa. Hoidan ammattiasiani eettisesti ja edistän eettisiä arvoja. Rotarina pyrin olemaan esimerkkinä toisille: olen kaikissa toimissani rehellinen toisia kohtaan ja kunnioitan heitä kanssaihmisinäni. Kunnioitan kaikkia yhteiskuntaa hyödyttäviä ammatteja. Tarjoan ammatilliset kykyni muiden käyttöön. Tarjoan nuorille etenemismahdollisuuksia, teen töitä helpottaakseni muiden erityistarpeita ja parannan paikkakuntani elämänlaatua. Kunnioitan sitä turvaa, jota Rotary ja rotariystäväni tarjoavat, mutten mitään mikä tuo epäsopua tai aiheuttaa vastakkainasettelua. En pyydä rotariystäviltäni sellaista etuutta tai palvelua, jota ei normaalisti myönnetä toisille liikesuhteessa tai ammatin puitteissa.

Rotaryn neljän kysymyksen koe soveltuu työ- ja liike-elämän eettisiä toimiaan pohdittaessa: Onko tämä totta? Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan? Luoko tämä hyvää tahtoa ja parantaako tämä ystävyyssuhteita? Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista?

Rotaryyn on nykyään mahdollista liittyä myös yritysjäsenenä. Yrityksissä on eri ammattialojen osaajia ja vaikuttajia. Yritysjäsenyys rikastuttaa Rotarya ja antaa yrityksen edustajille mahdollisuuden osallistua Rotaryn toimintaan. Jäsenyys myös luo kanavan yrityksille ja sen henkilöstölle tehdä hyvää Rotaryn välityksellä.

Rotary sai alkunsa ammattipalvelun kautta, kun Paul Harris ja kolme muuta eri aloilla työskentelevää liikemiestä kokoontuivat 23. helmikuuta 1905 Chicagossa. Verkostoituminen oli muualta muuttaneelle Paul Harrisille oiva keino tutustua paikkakunnan yrityksiin ja niiden ammattilaisiin. Hyväntekeminen tuli osaksi Rotaryn toimintaa vuonna 1917.