27.3.2020

Coronaviruset sprider sig med allt högre fart. Det finns nu överallt i världen och har officiellt förklarats som en pandemi. Allt fler länder har begränsat inresandet och utfärdat stränga bestämmelser om bl.a. gränskontroller och rätten att röra sig. Flygtrafiken har minskat till en bråkdel av det normala.

I Finland har regeringen redan utlyst undantagstillstånd och i kraft av detta utfärdat bestämmelser som begränsar rörligheten och stänger många skolor och ämbetsverk. Också gränserna har stängts, enbart godstrafik och absolut nödvändig arbetstrafik och motsvarande tillåts. Finländska medborgare får återvända till Finland, och de utländska medborgare som finns här får lämna landet. Regeringen rekommenderar också, att alla finländska resenärer återvänder till hemlandet. Utbyteseleverna är inte resenärer, eftersom de har visum eller uppehållstillstånd, samt bostad och hälsovård i landet där de finns.

Till Finland har hittills har ca. 40 elever återvänt, de flesta från Europa, men också från Brasilien, Argentina, Chile, USA och Japan.

Att avbryta utbytet är ett ledsamt och svårt beslut. Försök att inte låta enbart känslorna bestämma, utan ta i beaktande realiteterna. Diskutera förhållandena och prognoserna på destinationen med din klubbs councellor och din värdfamilj.

Om du bestämmer dig för att återvända, tag kontakt md din klubbs councellor och korrespondent. Beslutet om att avbryta vistelsen tas gemensamt av korrespondenterna på destinationen och i hemlandet. För researrangemanget kan du kontakta ett flygbolag eller Maritta Pennanen på Österbottens Resebyrå. Korrespondenterna hjälper dig om det behövs.

Vid ankomsten till Finland kommer alla att vara i karantän i två veckor, för att hindra att eventuell smitta sprids.

Vi lämnar dig inte ensam på destinationen. Våra korrespondenter har varit i kontakt med alla elever och vi fortsätter kontinuerligt med detta. Korrespondenterna är också i kontakt med sina motsvarigheter på destinationen och informerar om alla eventuella förändringar.
Lyssna på den offentliga informationen från din värdklubb, de nationella hälsovårdsmyndigheterna och Finlands Utrikesministerium.

Instruktionerna från det förra meddelandet om försiktighetsåtgärder gäller fortfarande. Ta dem på allvar!

Antti Salminen
Ordförande
Finlands Rotaryservice, flerdistriktsorganisationen för ungdomsutbyte
+358 400 476600
E-mail: chair(at)rye.fi

______________________

20.3.2020
Coronaviruset har spridit sig snabbade än beräknat och finns nu nästan överallt i världen.

Många länder har begränsat inresandet till landet och också gett stränga förhållningsregler vad gäller bl.a. gränskontroller och rörlighet. Flygtrafiken har begränsats till en bråkdel av den normala.

I Finland har regeringen redan utlyst undantagstillstånd och i kraft av detta utfärdat bestämmelser som begränsar rörligheten och stänger många skolor och ämbetsverk. Också gränserna har stängts, enbart godstrafik och absolut nödvändig arbetstrafik och motsvarande tillåts. Finländska medborgare får återvända till Finland, och de utländska medborgare som finns här får lämna landet. Regeringen rekommenderar också, att alla finländska resenärer återvänder till hemlandet. Utbyteseleverna är inte resenärer, eftersom de har visum eller uppehållstillstånd, samt bostad och hälsovård i landet där de finns.

Enligt instruktioner från Rotary Internationals ungdomsutbytesbyrå är det möjligt att avbryta utbytesvistelsen, om föräldrarna så önskar. Hittills har ca. 30 elever återvänt, de flesta från Europa, men också från Brasilien, Argentina, Chile, USA och Japan.

Att avbryta utbytet är ett ledsamt och svårt beslut. Försök att inte låta enbart känslorna bestämma, utan ta i beaktande realiteterna. Beslutet om att avbryta bör dock göras snart, eftersom flygtrafiken kommer att minska märkbart från början av april.

Om du bestämmer dig för att återvända, tag kontakt md din klubbs councellor och korrespondent. Beslutet om att avbryta vistelsen tas gemensamt av korrespondenterna på destinationen och i hemlandet. För researrangemanget kan du kontakta ett flygbolag eller Maritta Pennanen på Österbottens Resebyrå. Korrespondenterna hjälper dig om det behövs.

Vid ankomsten till Finland kommer alla att vara i karantän i två veckor, för att hindra at eventuell smitta sprids.

Lyssna på den offentliga informationen från din värdklubb, de nationella hälsovårdsmyndigheterna och Finlands Utrikesministerium.

Instruktionerna från det förra meddelandet om försiktighetsåtgärder gäller fortfarande. Ta dem på allvar!

Vid behov kan ni konsultera vår expert, samarbetsläkaren
Jarmo Heinäaholta, tel. +358 50 306 3088
E-mail: jarmo.heinaaho(at)fimnet.fi

Finlands Rotaryservice, flerdistriktsorganisationen för ungdomsutbyte
Antti Salminen
Ordförande
+358 400 476600
E-mail:chair(at)rye.fi

_______________________

15.3.2020
Antalet fall av coronaviruset har ökat överallt i världen, också hos oss här i Finland. I vissa länder håller utbredningen redan på att mattas av, men i många länder har kulmen inte ännu uppnåtts.

Under veckoslutet som gick har många länder satt begränsat inresandet, och utfärdat stränga bestämmelser för bland annat rörligheten och samtidigt stängt olika inrättningar.

Enligt instruktioner från Rotary Internationals ungdomsutbytesbyrå är det möjligt att avbryta utbytesvistelsen, om föräldrarna så önskar. Jag ber dock om att ni följer med situationen och överväger att avbryta först i det skede, då situationen på destination blir sådan, att finländska myndigheter uppmanar sina medborgare att återvända till hemlandet. Vänligen observera, att själva resandet kan vara mera riskfyllt än att stanna i värdfamiljen.

Om du bestämmer dig för att återvända, tag kontakt md din klubbs councellor och korrespondent. Beslutet om att avbryta vistelsen tas gemensamt av korrespondenterna på destinationen och i hemlandet. För researrangemanget kan du kontakta ett flygbolag och/eller resebyrå. Korrespondenterna hjälper dig om det behövs.

Lyssna på den offentliga informationen från din skola, värdklubb, de nationella hälsovårdsmyndigheterna och Finlands Utrikesministerium. Förhåll dig kritiskt till de uppgifter som cirkulerar på de sociala medierna, där finns gott om osaklig och direkt felaktig information, vid sidan av den korrekta informationen.

Instruktionerna från det förra meddelandet gäller fortfarande:

 • Undvik folksamlingar och använd skyddsmask enligt anvisningarna
 • Tvätta händerna grundligt och använd handdesinficeringsmedel enligt anvisningarna
 • Täck munnen och näsan med engångsnäsdukar när du hostar eller nyser
 • Om du inte råkar ha en näsduk till hands, hosta eller nys mot ärmen ovanför armbågen, inte i händerna
 • Släng genast den använda näsduken i skräpkorgen och tvätta händerna
 • Undvik kyssar, kramar och annan närkontakt

Vid behov kan ni konsultera vår expert, samarbetsläkaren
Jarmo Heinäaholta, tel. +358 50 306 3088
E-mail: jarmo.heinaaho(at)fimnet.fi

Finlands Rotaryservice, flerdistriktsorganisationen för ungdomsutbyte
Antti Salminen
Ordförande
+358 400 476600
E-mail: chair(at)rye.fi

___________________________

Hälsan och säkerheten för de unga som deltar i Rotarys program för ungdomsutbyte är av högsta vikt för oss.

Vi följer ytterst noga med elevernas hälsa och säkerhet med tanke på de effekter som coronaviruset (COVID19) har när det sprider sig i världen. Våra korrespondenter är i ständig kontakt med sina kollegor på alla våra destinationer, och de rapporterar till mig varje vecka.

Om eleverna har symptom som feber, problem i andningsvägarna eller muskelsmärtor bör hen ta kontakt med hälsovården. Värdfamiljen och/eller värdklubbens ungdomsutbytesfunktionär har kontaktuppgifterna.

Riktlinjer för agerandet:

 • Undvik folksamlingar och använd skyddsmask enligt anvisningarna
 • Ät enbart genomkokt/-stekt mat
 • Tvätta händerna grundligt och använd handdesinficeringsmedel enligt anvisningarna
 • Täck munnen och näsan med engångsnäsdukar när du hostar eller nyser
 • Om du inte råkar ha en näsduk till hands, hosta eller nys mot ärmen ovanför armbågen, inte i händerna
 • Släng genast den använda näsduken i skräpkorgen och tvätta händerna
 • Undvik kramar och annan närkontakt

Framför allt: Lyssna på den offentliga informationen från din skola, värdklubb, de nationella hälsovårdsmyndigheterna och Finlands Utrikesministerium. Tro inte på det som rör sig i sociala medier, sprid inte osakliga uppgifter vidare.

Det är helt förståeligt att både elever och deras föräldrar oroar sig över situationen. Det är möjligt att avbryta utbytesvistelsen, om föräldrarna så önskar. Jag ber dock att ni följer med situationen, och inte fattar beslut om att avbryta, innan situationen på destinationen är sådan att finländska myndigheter uppmanar medborgarna att återvända hem.

Vid behov kan ni konsultera vår expert, samarbetsläkaren
Jarmo Heinäaholta, tel. +358 50 306 3088
E-mail: jarmo.heinaaho(at)fimnet.fi

Vi gör allt som står i vår makt för att försäkra oss om att våra utbyteselever har en trygg vistelse.

Finlands Rotaryservice, flerdistriktsorganisationen för ungdomsutbyte
Antti Salminen
Ordförande
+358 400 476600
E-mail: chair(at)rye.fi

RI information