Basuppgifterna om distrikten och distriktsguvernörerna 2018-2019 med kontaktuppgifter finns på våra sidor på adressen

https://rotary.fi/mika-on-rotary/organisaatio/piirit/

Rotarydistrikten kommer åt att uppdatera sina förnyade sidor från och med hösten 2018. Tidtabellen preciseras senare.

Uppgifterna om distrikten och sökvägen till sidorna för distrikten klubbar finns under övergångsfasen på våra arkivsidor:

Distrikt 1380 (Österbotten)
https://d1380.rotary.fi

Distrikt 1390 (Mellersta Finland)
https://piiri1390.rotary.fi

Distrikt 1400 (Norra Finland)
https://d1400.rotary.fi

Distrikt 1410 (Västra Finland)
http://www.rotary1410.fi

Distrikt 1420 (Södra Finland + Estland)
https://d1420.rotary.fi

Distrikt 1430 (Östra Finland)
http://www.rotarypiiri1430.fi