ROTARY FÖRENAR VÄRLDEN – ROTARY CONNECTS THE WORLD – ROTARY YHDISTÄÄ MAAILMAN

Rotary förenar mänskor, familjer och platser och erbjuder olika yrkesutövare ett sätt att nätverka och knyta starka och bestående vänskapsband.

Rotarys tjänande förenar oss med människor som delar våra värderingar och som vill verka för en bättre värld. Rotary förenar oss med mänskor som behöver vår hjälp och då får vi en chans att förbättra levnadsvillkoren på platser runtom i världen.

Rotary kan vara, och behöver vara, en erfarenhet som berikar våra familjer, inte en konkurrent till familjen. När våra rotaryklubbar är platser som välkomna nytillkomna och där tjänandet och familjen går hand i hand, då ger vi unga yrkesutövare med familjen i fokus en möjlighet att låta sig inspireras av Rotarys tjänande och planera för en positiv ideell verksamhet.

Vår målsättning för 2019-2020 är att stärka de sätt på vilka Rotary förenar världen genom att knyta kontakter så att begåvade, empatiska och osjälviska mänskor kan gå samman och göra stora insatser genom Rotarys tjänande.

Mark Daniel Maloney
President, Rotary International, 2019 – 2020

Presidentens tema och hedersomnämnande Länk

Theme 2019-2020 Linkki