Haluatko tutustua muiden maiden kulttuuriin aidosti?

Rotary tarjoaa jäsenilleen jotain sellaista, mitä lomamatkoilla ei pääse kokemaan: rotarina on mahdollista tutustua muiden maiden kulttuureihin paikallisten näkökulmasta.

Tämä ystävyysvaihto voi tuoda myös aidosti uusia ystäviä maailmalta. Rotaryaate yhdistää luontevasti eri-ikäiset, eri ammatteja edustavat ja toisenlaisissa kulttuureissa elävät ihmiset – vaikka he ennen ensitapaamistaan olisivatkin toisilleen ventovieraita. Yhteenkuuluvuuden tunteesta saattaa muodostua yksi hienoimmista kokemuksista.

Vaihdon kautta yksittäinen rotari, rotari perheineen tai rotaripariskunnat vierailevat toisen maan rotarien perheissä. Vierailijaohjelma voi kestää muutamia päiviä ja ryhmävierailut jonkin rotarypiirin alueella jopa kuukauden.

Ystävyysvaihtoon lähtemistä helpottaa se, että isäntäperheet tarjoavat asumisen perheessä, ruokailut ja vierailut. Käytännössä itselle jää matkojen järjestäminen omalla kustannuksella ja vastuu omista henkilökohtaisista hankinnoista.

Ystävyysvaihto on vastavuoroista eli vierailuun lähtevien klubit toimivat isäntinä vuorostaan niille, jotka haluavat tutustua meidän kulttuuriimme ja löytää ystäviä suomalaisista rotareista. Matkojen tuloksena voi syntyä myös kipinä ja innostus käynnistää klubien välistä yhteistyötä ja yhteisiä projekteja

Ystävyysvaihtoon (Rotary Friendship Exchange) ilmoittautuneet klubit löytyvät maailmanlaajuisen vaihtotietokannan kautta. Vaihto-ohjelmaan pääsystä voi tiedustella klubin presidentiltä. Jokaisessa piirissä on ystävyysvaihtokoordinaattori, jolla on luettelo mukana olevista piireistä ja niiden kontakteista.

Auta osaamisellasi tai kehitä

osaamistasi ulkomailla

Joskus on hyvä irrottautua tutuista ympyröistä. Rotaryn kautta voi matkustaa ryhmän mukana ulkomaille hakemaan lisäoppia omaan ammattialaan liittyen. Maailmalla tarvitaan myös monenlaisten alojen osaajia. Rotari voi myös valmentaa paikallisia toimijoita omalla osaamisalueellaan.

Ulkomaille lähteviä ryhmiä kutsutaan ammattikoulutustiimeiksi (Vocational Training Teams).

Koulutusta voi saada tai antaa yrityksissä, sairaaloissa tai yliopistoissa. Matkan aikana ryhmä asuu kodeissa, opiskelija-asuntoloissa tai hotelleissa. Koulutuksen keston voi valita vapaasti.

Ulkomaille matkustavassa ryhmässä on vähintään tiiminvetäjä (mielellään rotari) ja kaksi muuta jäsentä. Osallistujien ikää ei ole rajoitettu mitenkään, mutta osallistujalta edellytetään asianmukaista oman alan ammattitaitoa ja vähintään kahden vuoden työkokemusta.

Ammattikoulutustiimien mukana olleet osallistujat ovat kuvailleet matkaansa antoisaksi ja ainutlaatuiseksi kokemukseksi. Onpa joillekin osallistuminen opintoryhmän matkaan ollut niin hieno kokemus, että he ovat ryhtyneet rotareiksi osoittaakseen kiitollisuuttaan ja antaakseen muillekin saman mahdollisuuden.

Kun ammatilliseen opintoryhmään osallistuminen kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä omaan rotarypiiriin tai rotaryklubiin. Ryhmän kustannuksia voidaan kattaa rotarypiirin tai Rotarysäätiön apurahoilla. Samalla apurahalla voi matkustaa vaikka useampi tiimi.