Rauhantyö

Rakennamme rauhaa

Rotary haluaa edistää kulttuurien välistä keskustelua ja ymmärrystä. Koulutamme päättäjiä estämään konflikteja ja sovittelemaan niitä sekä auttamaan pakolaisia, jotka ovat joutuneet lähtemään vaarallisiksi muuttuneilta kotiseuduiltaan.

Konfliktit ja väkivalta ajavat vuosittain kymmeniä miljoonia ihmisiä kodeistaan. Konflikteissa kuolleista puolet on lapsia ja 90 % siviilejä.

Konfliktit eivät kuulu normaaliin elämään. Rotaryn hankkeet tarjoavat koulutusta, joka lisää keskinäistä ymmärrystä ja antaa päättäjille ja yhteisöille taitoja ratkaista konflikteja.

Tuemme rauhanrakentamista paikallisesti konflikteihin ajautuneissa yhteisöissä. Selvitämme niiden taustalla olevia syitä, joita ovat köyhyys, eriarvoisuus, etniset jännitteet, koulutuksen puute sekä epätasaisesti jakautuvat resurssit ja voimavarat.

Rahoitamme kansainvälistä rauhan edistämisen ja konfliktien ratkaisun maisteriohjelmaa kuudessa yliopistossa eri puolilla maailmaa. Tarjoamme mahdollisuuden vuosittain 50 uudelle opiskelijalle. Jo yli 1 000 opiskelijaa on suorittanut vaativan kaksivuotisen ohjelman ja työskentelee rauhan edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

Rahoitamme myös käytännön rauhantyössä jo pitempään toimineille tarkoitettua täydennyskoulutusohjelmaa.  Kolmen kuukauden koulutus annetaan Bangkokissa.

Share This