New Generation Service Exchange NGSE

New Generation Service Exchange on lyhytaikainen, räätälöitävä ohjelma alle 30-vuotiaille yliopisto-opiskelijoille ja nuorille ammattilaisille. Vaihto voi tapahtua joko yksilöllisesti tai ryhmävaihtona. Vaihdon toteuttavat klubit keskenään.

NGSE-vaihto yhdistää osallistujan ammatilliset tavoitteet humanitaariseen projektiin. Vaihto voi sisältää myös verkostoitumista, suhteiden rakentamista, johtamiskoulutusta, kielitaidon kartuttamista ja paikalliseen kulttuuriin tutustumista. Vaihtoaika on muutamasta viikosta puoleen vuoteen.

NGSE-vaihdon kustannukset vaihtelevat. Rahoitus voi järjestyä klubien tai piirien sponsoroimana tai tavanomaisemmin siten, että oppilas maksaa itse matkat ja vakuutuksen ja vaihtava klubi järjestää oppilaalle majoituksen ja projektikohteen.

Vaikka jokainen rotaryklubi määrittelee omat kelpoisuusehtonsa, kaikkien osanottajien on osoitettava vahvaa sitoutumista palveluun ja Rotaryn ihanteisiin.

NGSE on uusi palvelumuoto. Ota yhteyttä paikalliseen rotaryklubiin ja tiedustele, onko vaihtomahdollisuuksia tarjolla.